Преглед на файлове

Initial commit

christoph
Tobias Link преди 4 години
committed by Gitea
ревизия
2b5e1eab27
променени са 2 файла, в които са добавени 27 реда и са изтрити 0 реда
  1. +25
    -0
      .gitignore
  2. +2
    -0
      README.md

+ 25
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -0,0 +1,25 @@
# ---> Java
# Compiled class file
*.class

# Log file
*.log

# BlueJ files
*.ctxt

# Mobile Tools for Java (J2ME)
.mtj.tmp/

# Package Files #
*.jar
*.war
*.nar
*.ear
*.zip
*.tar.gz
*.rar

# virtual machine crash logs, see http://www.java.com/en/download/help/error_hotspot.xml
hs_err_pid*


+ 2
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
# WetterstationServer


Зареждане…
Отказ
Запис