Преглед на файлове

added Client class

christoph
MrTob преди 4 години
родител
ревизия
dc506a1fd4
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +4
    -0
      src/xyz/nextn/Client.java

+ 4
- 0
src/xyz/nextn/Client.java Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
package xyz.nextn;

public class Client {
}

Зареждане…
Отказ
Запис