Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

.travis.yml 488 B

123456789101112131415
 1. language: python
 2. python: "3.6"
 3. notifications:
 4. email: true
 5. install:
 6. - pip install -r build/requirements.txt
 7. before_script:
 8. # stop the build if there are Python syntax errors or undefined names
 9. - flake8 . --count --select=E901,E999,F821,F822,F823 --show-source --statistics
 10. # exit-zero treats all errors as warnings. The GitHub editor is 127 chars wide
 11. - flake8 . --count --exit-zero --max-complexity=10 --max-line-length=127 --statistics
 12. - cd build
 13. script:
 14. - ./main.sh