Преглед на файлове

Ignore .github

pull/454/head
Dave Machado преди 6 години
committed by GitHub
родител
ревизия
3819e80d4c
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      .gitattributes

+ 1
- 1
.gitattributes Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
* text=auto

/.github export-ignore
/build export-ignore
.travis.yml export-ignore
README.md export-ignore
CONTRIBUTING.md export-ignore

Зареждане…
Отказ
Запис