Преглед на файлове

We can ignore some files

pull/420/head
James Brooks преди 7 години
родител
ревизия
e8c84c6f93
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      .gitattributes

+ 6
- 0
.gitattributes Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
* text=auto

/build export-ignore
.travis.yml export-ignore
README.md export-ignore
CONTRIBUTING.md export-ignore

Зареждане…
Отказ
Запис