Pratik Devkota před 2 roky
committed by GitHub
rodič
revize
02daa8b932
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 4AEE18F83AFDEB23
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Zobrazit soubor

@@ -562,7 +562,7 @@ Only main chapters:
##### :black_small_square: Privacy

<p>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://www.privacytools.io/"><b>privacytools.io</b></a> - provides knowledge and tools to protect your privacy against global mass surveillance.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://www.privacyguides.org/"><b>privacyguides.org</b></a> - provides knowledge and tools to protect your privacy against global mass surveillance.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://dnsprivacy.org/wiki/display/DP/DNS+Privacy+Test+Servers"><b>DNS Privacy Test Servers</b></a> - DNS privacy recursive servers list (with a 'no logging' policy).<br>
</p>Načítá se…
Zrušit
Uložit