Przeglądaj źródła

Update README.md

Fix wrong link
pull/56/head
waysup 5 lat temu
committed by GitHub
rodzic
commit
0e379844cf
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Wyświetl plik

@@ -510,7 +510,7 @@ performance of any of your sites from across the globe.<br>

<p>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://highon.coffee/blog/security-harden-centos-7/"><b>Security Harden CentOS 7</b></a> - this walks you through the steps required to security harden CentOS.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://highon.coffee/blog/security-harden-centos-7/"><b>CentOS 7 Server Hardening Guide</b></a> - great guide for hardening CentOS; familiar with OpenSCAP.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://www.lisenet.com/2017/centos-7-server-hardening-guide/"><b>CentOS 7 Server Hardening Guide</b></a> - great guide for hardening CentOS; familiar with OpenSCAP.<br>
</p>

##### :black_small_square: Security & Privacy


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz