Преглед изворни кода

#34 - security of 3des for openssl

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/37/head
trimstray пре 5 година
родитељ
комит
23a2bc228b
1 измењених фајлова са 4 додато и 3 уклоњено
  1. +4
    -3
      README.md

+ 4
- 3
README.md Прегледај датотеку

@@ -1289,8 +1289,9 @@ openssl s_client -cipher 'AES128-SHA' -connect google.com:443
###### Generate private key

```bash
# _ciph: des3, aes
( _ciph="des3" ; _fd="private.key" ; _len="2048" ; \
# _ciph: des3, aes128, aes256
# _len: 2048, 4096
( _ciph="aes128" ; _fd="private.key" ; _len="4096" ; \
openssl genrsa -${_ciph} -out ${_fd} ${_len} )
```

@@ -1311,7 +1312,7 @@ openssl rsa -pubout -in ${_fd} -out ${_fd_pub} )
###### Generate private key + csr

```bash
( _fd="private.key" ; _fd_csr="request.csr" ; _len="2048" ; \
( _fd="private.key" ; _fd_csr="request.csr" ; _len="4096" ; \
openssl req -out ${_fd_csr} -new -newkey rsa:${_len} -nodes -keyout ${_fd} )
```Loading…
Откажи
Сачувај