Procházet zdrojové kódy

Add zoxide under Shell Plugins

pull/288/head
Ajeet D'Souza před 7 měsíci
committed by GitHub
rodič
revize
28ccf04c7a
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 4AEE18F83AFDEB23
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 0 odebrání
  1. +1
    -0
      README.md

+ 1
- 0
README.md Zobrazit soubor

@@ -138,6 +138,7 @@ Only main chapters:

<p>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://github.com/rupa/z"><b>z</b></a> - tracks the folder you use the most and allow you to jump, without having to type the whole path.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://github.com/ajeetdsouza/zoxide"><b>zoxide</b></a> - a smarter cd command. Works on all major shells.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://github.com/junegunn/fzf"><b>fzf</b></a> - is a general-purpose command-line fuzzy finder.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions"><b>zsh-autosuggestions</b></a> - Fish-like autosuggestions for Zsh.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting"><b>zsh-syntax-highlighting</b></a> - Fish shell like syntax highlighting for Zsh.<br>


Načítá se…
Zrušit
Uložit