Преглед на файлове

add new one-liner to 'awk' section

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/89/head
trimstray преди 3 години
родител
ревизия
46e0cedff6
променени са 1 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 0 реда
  1. +9
    -0
      README.md

+ 9
- 0
README.md Целия файл

@@ -3259,6 +3259,15 @@ awk '!x[$0]++' filename
awk '{print $NF}' filename
```

###### Remove empty lines

```bash
awk 'NF > 0' filename

# alternative:
awk NF filename
```

###### Print multiple columns with separators

```bash


Зареждане…
Отказ
Запис