Procházet zdrojové kódy

minor updates

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/82/head
trimstray před 4 roky
rodič
revize
4f967b9522
1 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 3 odebrání
  1. +3
    -3
      README.md

+ 3
- 3
README.md Zobrazit soubor

@@ -1328,7 +1328,7 @@ awk '{ if($7 > 1048576) print $7/1048576 "MB" " " $9 " " $1 }' | \
sort -n -u | tail | column -t
```

###### Get the path of a process
###### Show current working directory of a process

```bash
lsof -p <PID> | grep cwd
@@ -1350,7 +1350,7 @@ ps awwfux | less -S
ps hax -o user | sort | uniq -c | sort -r
```

###### Show all processes by name with ps main header
###### Show all processes by name with main header

```bash
ps -lfC nginx
@@ -2005,7 +2005,7 @@ exec /sbin/init 6
exec /sbin/init
```

###### Show the PID's current working directory
###### Show current working directory of a process

```bash
readlink -f /proc/<PID>/cwd


Načítá se…
Zrušit
Uložit