Преглед на файлове

Merge pull request #220 from camilonova/patch-1

Fixes typo
pull/224/head
Michał Ży преди 1 година
committed by GitHub
родител
ревизия
524ee94bfc
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 4AEE18F83AFDEB23
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -4029,7 +4029,7 @@ awk 'length($0)>80{print FNR,$0}' filename
###### Print only lines of less than 80 characters

```bash
awk 'length < 80 filename
awk 'length < 80' filename
```

###### Print double new lines a file


Зареждане…
Отказ
Запис