Преглед на файлове

Delete fakeface - fixes #216

pull/223/head
lucasgonze преди 2 години
родител
ревизия
5c4642ae72
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      README.md

+ 0
- 1
README.md Целия файл

@@ -638,7 +638,6 @@ performance of any of your sites from across the globe.<br>
<p>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://thispersondoesnotexist.com/"><b>thispersondoesnotexist</b></a> - generate fake faces in one click - endless possibilities.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://generated.photos"><b>AI Generated Photos</b></a> - 100.000 AI generated faces.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://fakeface.co/"><b>fakeface</b></a> - fake faces browser.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://www.fakenamegenerator.com/"><b>fakenamegenerator</b></a> - your randomly generated identity.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://tools.intigriti.io/redirector/"><b>Intigriti Redirector</b></a> - open redirect/SSRF payload generator.<br>
</p>


Зареждане…
Отказ
Запис