Przeglądaj źródła

Update README.md

pull/116/head
zach valenta 3 lat temu
committed by GitHub
rodzic
commit
60433457cc
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 1 dodań i 0 usunięć
  1. +1
    -0
      README.md

+ 1
- 0
README.md Wyświetl plik

@@ -289,6 +289,7 @@ Only main chapters:
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://github.com/xo/usql"><b>usql</b></a> - universal command-line interface for SQL databases.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://github.com/dbcli/pgcli"><b>pgcli</b></a> - postgres CLI with autocompletion and syntax highlighting.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://github.com/dbcli/mycli"><b>mycli</b></a> - terminal client for MySQL with autocompletion and syntax highlighting.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://github.com/dbcli/litecli"><b>litecli</b></a> - SQLite CLI with autocompletion and syntax highlighting.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://github.com/osquery/osquery"><b>OSQuery</b></a> - is a SQL powered operating system instrumentation, monitoring, and analytics framework.<br>
</p>Ładowanie…
Anuluj
Zapisz