Преглед на файлове

fixed 'readlink -f ...' one-liner

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/82/head
trimstray преди 3 години
родител
ревизия
6c13f0fc5e
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 4 реда
  1. +7
    -4
      README.md

+ 7
- 4
README.md Целия файл

@@ -2005,12 +2005,15 @@ exec /sbin/init 6
exec /sbin/init
```

###### Get the path of a process
###### Show the PID's current working directory

```bash
readlink -f /proc/<PID>/cwd
```

###### Show actual pathname of the executed command

```bash
# Alternatives:
# - pwdx command
# - lsof command
readlink -f /proc/<PID>/exe
```Зареждане…
Отказ
Запис