Преглед на файлове

added 'TOC' to 'Shell functions'

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/78/head
trimstray преди 5 години
родител
ревизия
7b999ec957
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. +5
    -0
      README.md

+ 5
- 0
README.md Целия файл

@@ -2904,6 +2904,11 @@ egrep -v '#|^$' filename

#### Shell functions &nbsp;[<sup>[TOC]</sup>](#anger-table-of-contents)

##### Table of Contents

- [Domain resolve](#domain-resolve)
- [Get ASN](#get-asn)

###### Domain resolve

```bash


Зареждане…
Отказ
Запис