Przeglądaj źródła

Update README.md

Removed the extra </p> tag
pull/171/head
deltaman 4 lat temu
committed by GitHub
rodzic
commit
7e33087901
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 0 dodań i 1 usunięć
  1. +0
    -1
      README.md

+ 0
- 1
README.md Wyświetl plik

@@ -942,7 +942,6 @@ performance of any of your sites from across the globe.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://github.com/rstacruz/cheatsheets"><b>Dan’s Cheat Sheets’s</b></a> - massive cheat sheets documentation.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://devhints.io/"><b>Rico's cheatsheets</b></a> - this is a modest collection of cheatsheets.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://devdocs.io/"><b>DevDocs API</b></a> - combines multiple API documentations in a fast, organized, and searchable interface.<br>
</p>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://cheat.sh/"><b>cheat.sh</b></a> - The only cheat sheet you need.<br>
</p>Ładowanie…
Anuluj
Zapisz