Преглед на файлове

added new 'grep' one-liners

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/78/head
trimstray преди 5 години
родител
ревизия
cf1bd00f65
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 0 реда
  1. +10
    -0
      README.md

+ 10
- 0
README.md Целия файл

@@ -2899,6 +2899,16 @@ fgrep "pattern" * -R
grep . filename > newfilename
```

###### Show only for multiple patterns

```bash
grep 'INFO*'\''WARN' filename
grep 'INFO\|WARN' filename
grep -e INFO -e WARN filename
grep -E '(INFO|WARN)' filename
egrep "INFO|WARN" filename
```

###### Except multiple patterns

```bash


Зареждане…
Отказ
Запис