Przeglądaj źródła

remove libera.ch

pull/222/head
Michał Ży 1 rok temu
committed by GitHub
rodzic
commit
dc9d28e750
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 0 dodań i 1 usunięć
  1. +0
    -1
      README.md

+ 0
- 1
README.md Wyświetl plik

@@ -1487,7 +1487,6 @@ AWS deployment tool.<br>

<p>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://wiki.hackerspaces.org/IRC_Channel"><b>#hackerspaces</b></a> - hackerspace IRC channels.<br>
&nbsp;&nbsp;:small_orange_diamond: <a href="https://libera.chat/"><b>#Libera</b></a> - Free IRC network hosted by a Swiss non-profit. Used by many projects.<br>
</p>

##### :black_small_square: Security


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz