Преглед на файлове

updated 'fuser' one-liners

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/82/head
trimstray преди 5 години
родител
ревизия
e0a307851e
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      README.md

+ 6
- 0
README.md Целия файл

@@ -1253,6 +1253,12 @@ fuser -k filename
fuser -v 53/udp
```

###### Show all processes using the named filesystems or block device

```bash
fuser -mv /var/www
```

___

##### Tool: [lsof](https://en.wikipedia.org/wiki/Lsof)


Зареждане…
Отказ
Запис