Преглед на файлове

renamed 'doc' to 'static'

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/78/head
trimstray преди 4 години
родител
ревизия
e5f721c0b0
променени са 2 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md
  2. +0
    -0
      static/img/the-book-of-secret-knowledge-preview.png

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
<p align="center">
<img src="https://github.com/trimstray/the-book-of-secret-knowledge/blob/master/doc/img/the-book-of-secret-knowledge-preview.png"
<img src="https://github.com/trimstray/the-book-of-secret-knowledge/blob/master/static/img/the-book-of-secret-knowledge-preview.png"
alt="Master">
</p>doc/img/the-book-of-secret-knowledge-preview.png → static/img/the-book-of-secret-knowledge-preview.png Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис