Преглед на файлове

add .github

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/125/head
trimstray преди 4 години
родител
ревизия
eb659d6af7
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      .github/FUNDING.md

+ 2
- 0
.github/FUNDING.md Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
open_collective: trimstray
github: trimstray

Зареждане…
Отказ
Запис