Преглед на файлове

new one-liner for 'diff'

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/95/head
trimstray преди 3 години
родител
ревизия
ecf087c7b8
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      README.md

+ 6
- 0
README.md Целия файл

@@ -1822,6 +1822,12 @@ ___
diff <(cd directory1 && find | sort) <(cd directory2 && find | sort)
```

###### Compare output of two commands

```bash
diff <(cat /etc/passwd) <(cut -f2 /etc/passwd)
```

___

##### Tool: [tail](https://en.wikipedia.org/wiki/Tail_(Unix))


Зареждане…
Отказ
Запис