Przeglądaj źródła

updated 'openssl' tool

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/1/head
trimstray 5 lat temu
rodzic
commit
ed732f85cd
1 zmienionych plików z 6 dodań i 0 usunięć
  1. +6
    -0
      README.md

+ 6
- 0
README.md Wyświetl plik

@@ -801,6 +801,12 @@ ___
echo | openssl s_client -connect google.com:443 -showcerts
```

###### Testing connection to remote host (with SNI support)

```bash
echo | openssl s_client -showcerts -servername google.com -connect google.com:443
```

###### Testing connection to remote host with specific ssl version

```bash


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz