Преглед на файлове

minor fixes

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/84/head
trimstray преди 5 години
родител
ревизия
f3846c26ee
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -3079,7 +3079,7 @@ grep -v ^[[:space:]]*# filename
egrep -v '#|^$' filename
```

###### Show strings that begins with a dash/hyphen
###### Show strings with a dash/hyphen

```bash
grep -e -- filename


Зареждане…
Отказ
Запис