Преглед на файлове

add new one-liner to 'screen'

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/94/head
trimstray преди 5 години
родител
ревизия
f5ea604aa7
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 1 реда
  1. +7
    -1
      README.md

+ 7
- 1
README.md Целия файл

@@ -1970,7 +1970,13 @@ ___
###### Start screen in detached mode

```bash
screen -d -m [<command>]
screen -d -m <command>
```

###### Attach to an existing screen session

```bash
screen -r -d <pid>
```

___


Зареждане…
Отказ
Запис