Преглед на файлове

Fix socat URL

pull/66/head
Paweł Romanowski преди 4 години
committed by GitHub
родител
ревизия
f5fd4d38c0
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 4AEE18F83AFDEB23
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -2434,7 +2434,7 @@ gnutls-cli --disable-sni -p 443 google.com

___

##### Tool: [socat](http://www.dest-unreach.org/socat/doc/socat.html/)
##### Tool: [socat](http://www.dest-unreach.org/socat/doc/socat.html)

###### Testing remote connection to portЗареждане…
Отказ
Запис