Преглед на файлове

updated 'Ninja Admin Collections' header

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/1/head
trimstray преди 4 години
родител
ревизия
fcf61a81fe
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      README.md

+ 3
- 3
README.md Целия файл

@@ -46,8 +46,8 @@

## Ninja Admin Collections

Repository | Description
---- | ----
[Test](https://github.com/trimstray/awesome-ninja-admins) | Testing resource
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:small_red_triangle_down: <a href="https://github.com/jkbrzt/httpie">HTTPie</a><br>
</p>

### :bangbang: **This documentation is incomplete and constantly developed.**

Зареждане…
Отказ
Запис