1 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  trimstray 6e00a6ab67 update paths преди 2 години
  trimstray fd75e94757 move 'How to find broken links?' преди 2 години
  trimstray d934497564 minor update преди 2 години
  trimstray 257a2e4991 fixed typos преди 3 години
  trimstray 95dda7221b updated 'Pull requests' info преди 3 години
  trimstray ed648a91e5 updated CONTRIBUTING.md преди 3 години
  trimstray 93c1ad68e0 updated CONTRIBUTING.md преди 3 години
  trimstray 4c4862a540 fix in CONTRIBUTING.md преди 3 години
  trimstray 60cd319278 updated CONTRIBUTING.md преди 3 години
  trimstray 1fabfb5204 init commit преди 3 години