Преглед на файлове

Merge remote-tracking branch 'origin/master'

master
David преди 2 години
родител
ревизия
7f0ede4f94
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 1 реда
  1. +6
    -1
      .drone.yml

+ 6
- 1
.drone.yml Целия файл

@@ -1 +1,6 @@
build:
image: java:openjdk-7
environment:
- GRADLE_USER_HOME=~/.gradle
commands:
- ./gradlew test

Зареждане…
Отказ
Запис