Przeglądaj źródła

„README.md“ ändern

master^2
David 2 lat temu
rodzic
commit
846d31d8f1
1 zmienionych plików z 0 dodań i 2 usunięć
  1. +0
    -2
      README.md

+ 0
- 2
README.md Wyświetl plik

@@ -1,3 +1 @@
# POSE3_06_Generics
[![Build Status](https://ci.git.techniknews.net/api/badges/David/POSE3_06_Generics/status.svg)](https://ci.git.techniknews.net/David/POSE3_06_Generics)


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz