Преглед на файлове

implemented tests and did some fixes

master
David преди 2 години
родител
ревизия
bc681fb62c
променени са 2 файла, в които са добавени 14 реда и са изтрити 1 реда
  1. +5
    -1
      src/ChainQueue.java
  2. +9
    -0
      src/HUE_06_Generics.java

+ 5
- 1
src/ChainQueue.java Целия файл

@@ -4,6 +4,7 @@
* Klasse: 3AHIF
* Programm: HUE_06_GenericsQueue
************************************************/
import java.lang.reflect.Type;
import java.util.Collection;
import java.util.Iterator;
import java.util.Queue;
@@ -31,7 +32,6 @@ public class ChainQueue<E> implements Queue<E> {

public Node(E data) {
this.data = data;

}
}

@@ -173,4 +173,8 @@ public class ChainQueue<E> implements Queue<E> {
public E remove() {
return null;
}

public Queue<Type> merge (Queue q1, Queue q2) {
return null;
}
}

+ 9
- 0
src/HUE_06_Generics.java Целия файл

@@ -8,6 +8,10 @@ import java.util.Queue;
public class HUE_06_Generics {
public static void main(String[] args) {
Queue<String> strs = new ChainQueue<String>();
// implement null-tests
System.out.println(strs.poll()); // should be null
System.out.println(strs.size()); // should be 0

strs.add("hallo1");
strs.add("hallo2");
strs.add("hallo3");
@@ -19,5 +23,10 @@ public class HUE_06_Generics {
System.out.println(" - " + strs.poll() + " #" + strs.size());
System.out.println(" - " + strs.poll() + " #" + strs.size());
System.out.println(" - " + strs.poll() + " #" + strs.size());

Queue<Integer> strs2 = new ChainQueue<>();
strs2.add(1);
strs2.add(2);
strs2.add(3);
}
}

Зареждане…
Отказ
Запис