30 Incheckningar (master)
 

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  David ced2c5ae14 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2 år sedan
  David 6a8a2e303a implemented tests and did some fixes 2 år sedan
  David 846d31d8f1 „README.md“ ändern 2 år sedan
  David ae6ae73984 „.drone.yml“ löschen 2 år sedan
  David a8df346efb „README.md“ ändern 2 år sedan
  David 4fece38550 „.drone.yml“ ändern 2 år sedan
  David 7f0ede4f94 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2 år sedan
  David db60b41486 implemented tests and did some fixes 2 år sedan
  David 6512beebb1 „.drone.yml“ ändern 2 år sedan
  David fa64f035cf Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2 år sedan
  David 425d1aac1b implemented tests and did some fixes 2 år sedan
  David a4440a43f0 „.drone.yml“ ändern 2 år sedan
  David d8756b89ca „drone.yml“ hinzufügen 2 år sedan
  David 736e09b3c3 implemented tests and did some fixes 2 år sedan
  David d2957cb1c8 implemented tests and did some fixes 2 år sedan
  David bc681fb62c implemented tests and did some fixes 2 år sedan
  David e955c1f40d finalizing code 2 år sedan
  David d8c6c0e53b restructured code, finalizing 2 år sedan
  David 6de7a6ad35 remove unnecessary comment 2 år sedan
  David d9646b2223 prefer using private everywhere 2 år sedan
  David 57d3c08518 removed unnecessary lines and added header 2 år sedan
  David 175b2b669d final edits 2 år sedan
  David 7b9a116391 final edits 2 år sedan
  David a60a180445 implemented methods 2 år sedan
  David 4b2e89e5ed implemented methods 2 år sedan
  David d856da2c13 added add 2 år sedan
  David 1dd6705d0f system file changes 2 år sedan
  David 65bdf1adc0 added pdf 2 år sedan
  David 8f26accf08 initial implement of all methods 2 år sedan
  David 7533af6966 Initial commit 2 år sedan