PHP-script based on CURL to get data from schools timetable management software "WebUntis"
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
David 5ad7dc5eda added CURL base 3 lat temu
.gitignore Initial commit 3 lat temu
CURL.php added CURL base 3 lat temu
README.md Initial commit 3 lat temu

README.md

WebUntis_PHP-API

PHP-script based on CURL to get data from schools timetable management software “WebUntis”