Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

12345
  1. certifi==2021.10.8
  2. charset-normalizer==2.0.10
  3. idna==3.3
  4. requests==2.27.1
  5. urllib3==1.26.8