2 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Pawel Borkar eb5f4dc4ec
Update year to 2022 pirms 11 mēnešiem
  Pawel Borkar fb5d02be18
Create LICENSE pirms 1 gada