Преглед на файлове

add snippet: openssl with debug mode (more verbose)'

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/153/head
trimstray преди 4 години
родител
ревизия
67ef811b0f
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      README.md

+ 6
- 0
README.md Целия файл

@@ -2407,6 +2407,12 @@ ___
echo | openssl s_client -connect google.com:443 -showcerts
```

###### Testing connection to the remote host (debug mode)

```bash
echo | openssl s_client -connect google.com:443 -showcerts -tlsextdebug -status
```

###### Testing connection to the remote host (with SNI support)

```bash


Зареждане…
Отказ
Запис