Procházet zdrojové kódy

add snippet: openssl with debug mode (more verbose)'

- signed-off-by: trimstray <trimstray@gmail.com>
pull/153/head
trimstray před 4 roky
rodič
revize
67ef811b0f
1 změnil soubory, kde provedl 6 přidání a 0 odebrání
  1. +6
    -0
      README.md

+ 6
- 0
README.md Zobrazit soubor

@@ -2407,6 +2407,12 @@ ___
echo | openssl s_client -connect google.com:443 -showcerts
```

###### Testing connection to the remote host (debug mode)

```bash
echo | openssl s_client -connect google.com:443 -showcerts -tlsextdebug -status
```

###### Testing connection to the remote host (with SNI support)

```bash


Načítá se…
Zrušit
Uložit