Преглед на файлове

minor update

pull/114/head
phk918 преди 3 години
committed by GitHub
родител
ревизия
c8792783ec
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 4AEE18F83AFDEB23
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. +5
    -0
      README.md

+ 5
- 0
README.md Целия файл

@@ -3235,6 +3235,11 @@ client> tar czvfp - /path/to/dir | nc 10.240.30.3 5000
###### Launch remote shell

```bash
# 1)
server> nc -l 5000 -e /bin/bash
client> nc 10.240.30.3 5000

# 2)
server> rm -f /tmp/f; mkfifo /tmp/f
server> cat /tmp/f | /bin/bash -i 2>&1 | nc -l 127.0.0.1 5000 > /tmp/f
client> nc 10.240.30.3 5000


Зареждане…
Отказ
Запис