1 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  trimstray 6e00a6ab67 update paths před 2 roky
  trimstray fd75e94757 move 'How to find broken links?' před 2 roky
  trimstray d934497564 minor update před 2 roky
  trimstray 257a2e4991 fixed typos před 3 roky
  trimstray 95dda7221b updated 'Pull requests' info před 3 roky
  trimstray ed648a91e5 updated CONTRIBUTING.md před 3 roky
  trimstray 93c1ad68e0 updated CONTRIBUTING.md před 3 roky
  trimstray 4c4862a540 fix in CONTRIBUTING.md před 4 roky
  trimstray 60cd319278 updated CONTRIBUTING.md před 4 roky
  trimstray 1fabfb5204 init commit před 4 roky