Преглед на файлове

„README.md“ ändern

master^2
David преди 3 години
родител
ревизия
846d31d8f1
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. +0
    -2
      README.md

+ 0
- 2
README.md Целия файл

@@ -1,3 +1 @@
# POSE3_06_Generics
[![Build Status](https://ci.git.techniknews.net/api/badges/David/POSE3_06_Generics/status.svg)](https://ci.git.techniknews.net/David/POSE3_06_Generics)


Зареждане…
Отказ
Запис