Преглед на файлове

Update README.md

pull/39/head
lbonanomi преди 5 години
committed by GitHub
родител
ревизия
b8c363ec7e
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 4AEE18F83AFDEB23
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -1229,7 +1229,7 @@ who -b

###### Detect a user sudo-su'd into the current shell

```
```bash
[[ $(who -m | awk '{ print $1 }') == $(whoami) ]] || echo "You are su-ed to $(whoami)"
```Зареждане…
Отказ
Запис