Bladeren bron

Update README.md

pull/39/head
lbonanomi 4 jaren geleden
committed by GitHub
bovenliggende
commit
b8c363ec7e
Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database GPG sleutel-ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Bestand weergeven

@@ -1229,7 +1229,7 @@ who -b

###### Detect a user sudo-su'd into the current shell

```
```bash
[[ $(who -m | awk '{ print $1 }') == $(whoami) ]] || echo "You are su-ed to $(whoami)"
```Laden…
Annuleren
Opslaan