Przeglądaj źródła

Update README.md

pull/39/head
lbonanomi 5 lat temu
committed by GitHub
rodzic
commit
b8c363ec7e
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Wyświetl plik

@@ -1229,7 +1229,7 @@ who -b

###### Detect a user sudo-su'd into the current shell

```
```bash
[[ $(who -m | awk '{ print $1 }') == $(whoami) ]] || echo "You are su-ed to $(whoami)"
```Ładowanie…
Anuluj
Zapisz